Ochrana osobních údajů

Jste-li zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, zajistím ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů dle níže popsaných postupů pro ochranu osobních údajů tak, aby byly v souladu se zásadami, právy i Nařízeními o ochraně osobních údajů GDPR.

Kdo je správce?

Majke Marie Kepáková

Na vyhlídce 5, 680 01 Boskovice

  00961281

Coby správce určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi /nám se zpracováním budou nápomocni.

Kontaktní údaje

Kontaktovat mne můžete na telefonu nebo mailem:

+420 777 868 212

majke.obrazy@centrum.cz

 

Prohlášení

Prohlašuji, že coby správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, a to zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Vaše osobní údaje budu zpracovávat na základě platného právního důvodu – zejména oprávněného zájmu, uděleného souhlasu, naplňování smluvního vztahu či zákonné povinnosti dle článku 13 GDPR – informační povinnost – ještě před zahájením zpracovávání osobních údajů. Akceptuji plnění práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a možné účely zpracování

Zpracovávám vámi svobodně svěřené osobní údaje po dobu naší spolupráce, resp. vašeho zájmu za tímto účelem (pro naplnění následujících účelů): Poskytování služeb – plnění smluvního vztahu – uchovávám vaše údaje, které mi poskytnete pro plnohodnotné poskytnutí služby; vedení účetnictví a evidenci daňových dokladů – fakturační údaje a údaje z rejstříků; za účelem marketingu a zasílání informací o projeveném oboru/tématu i obchodních sdělení po dobu, po kterou budete mít o informace zájem, tj. pokud se neodhlásíte od odběru, považuji, že o informace či sdělení máte stále zájem a jde o oprávněnou komunikaci. V každém mailu můžete použít odhlašovací odkaz. Vaše osobní údaje uchovám po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedli jinak. Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu i pohyb a dobu strávenou na daných stránkách, i to odkud na web přicházíte. Používání cookies považuji za svůj oprávněný zájem, abychom pro vás byli co nejlepším partnerem a obsluhovali vás co možná nejlépe – vždy na základě vašeho souhlasu. Web lze prohlížet i bez udělení souhlasu.

Maximální zabezpečení

Dle našich možností maximálně chráním vaše osobní údaje v souladu s technickým rozvojem s cílem zajistit jim maximální bezpečí a používám opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů dle našich nejlepších technických možností.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup spolupracovníci, zejména pro zajištění technických operací, které nedokážu zajistit vlastními silami. Vybírám však spolehlivé partnery jako je Ecomail/SmartEmail/Mailchimp/MailerLite, Divi.com, Facebook, Google, daná účetní, webmaster a v budoucnu možná další odborníci či aplikace, které budou zlepšovat poskytované služby, avšak za předpokladu dodržení obdobných pravidel;

Jaká jsou vaše práva?

Vaším právem je právo na výmaz (být zapomenut), změnu, úpravu i doplnění údajů. Na změny si vyhrazuji prostor 30 pracovních dní, pokud není stanoveno jinak některou ze zákonných povinností. V případě, že budete mít pocit, že s vašimi údaji nakládám neadekvátně, můžete se obrátit na kompetentní úřad.